Biyolojik Arıtma Verim Arttırıcı Bakteri

Bakteri Nedir?

Bakteriler, çeşitli ortamlarda gelişen mikroskobik, tek hücreli organizmalardır. Mikroorganizmalar büyüme, gelişme ve çoğalma için karbon ve enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan farklı bakteri türleri besin kaynağı olarak organik ve inorganikleri tüketir ve kirliliğin arıtılması sürecini hızlandırır.

Bakteri Kullanımı Avantajları Nelerdir?

Arıtılması zor organiklerin arıtımını sağlayabilmek

Arıtmaların zor şartlarda bile verimli çalışmasını sağlar.

Enerji tasarrufu sağlayarak işletme maliyetini düşürür.

Azot ve sülfür giderimini artırır

Kötü kokuların oluşmasını engellemek

Havalandırma havuzlarındaki aktif çamuru zenginleştirmek

Arıtmadan çıkan atık çamur miktarını azaltmak

Arıtma tesislerin devreye alınma sürecini hızlandırmak

Zehirli endüstriyel atıkların arıtılmasında karşılaşılan sorunları gidermek

Flamentli bakterilerin sebep olduğu zararlı köpük oluşmasın önüne geçmek

Toksik şoklar sonrası tesisin kısa sürede verimli hale gelmesini sağlamak.

Pompaların ve hatların akışlarının devamlılığını sağlar ve taşmaları engeller.

Mekanik temizleme ihtiyacını azaltır.

Kullanım alanları:

·         Belediye atık su arıtma tesisleri,

·         Süt endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Tekstil atık su arıtma tesisleri,

·         Gıda endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Kağıt endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Deri sanayi atık su arıtma tesisleri,

·         Yüksek tuz ve azot ihtiva eden atık su arıtma tesisleri,

Neden Bakteri Aşılaması Yaparız?

Normal şartlarda atık suda bir bakterinin kendi kendine üreme ihtimali yok denecek kadar azdır. Bu sebeple farklı türden özenle seçilmiş milyonlarca bakteri organik atıkların olduğu giderlere veya terfi ya da dengeleme tanklarına düzenli olarak uygulandığında, bulunduğu ortamda biyofilm denen oluşumlar meydana getirir ve orada sürekli olarak ürerler.  

Atık sularla gelen katı organikler ve yağlar ortamda katılaşarak pompaların tıkanmasına, ya da atık suyun havayla bağlantısını keserek daha da oksijensiz ortamlar oluşmasına sebep olurlar. Oksijensiz ortamda çürümenin artması çok zehirli bir gaz olan hidrojen sülfürün kapalı ortamlarda birikmesine ve halk sağlığını tehdit etmesine sebep olur. Düşük oksijen koşullarında bile verimli organik giderimi yapan bakteriler hem kötü kokuya sebep olan anaerobik bakterilerin üremelerini engeller hem de dip çamurunun azalmasını sağlayarak foseptiklerin boşaltım zamanını 4 kata kadar geciktirirler.

Sonuç olarak, bakteriyel ürünler zamanla, geniş çalışma sınırları ( pH ve sıcaklık)  içerisinde her ortama uygunluk sağlayarak, kirlikleri gidermek için gerekli enzim ve kimyasalları kendileri salgılarlar. Böylece atıksularda arıtma verimi çok daha yüksek olur.

 

 

Bize Ulaşın
Sultan Orhan Mah. 1181/3 Sk. No:7/A Gebze/ Kocaeli

+90 262 644 0 808
+90 262 644 56 18
info@coskunaritma.com
Sosyal Medya
Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
CoşkunArıtma
Dökümanlar  |  Paket Arıtma  |  Formlar  |  Videolar  |  TÜRKÇE  |   ENGLISH  |  العربية
CoşkunArıtma

Biyolojik Arıtma Verim Arttırıcı Bakteri

Bakteri Nedir?

Bakteriler, çeşitli ortamlarda gelişen mikroskobik, tek hücreli organizmalardır. Mikroorganizmalar büyüme, gelişme ve çoğalma için karbon ve enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan farklı bakteri türleri besin kaynağı olarak organik ve inorganikleri tüketir ve kirliliğin arıtılması sürecini hızlandırır.

Bakteri Kullanımı Avantajları Nelerdir?

Arıtılması zor organiklerin arıtımını sağlayabilmek

Arıtmaların zor şartlarda bile verimli çalışmasını sağlar.

Enerji tasarrufu sağlayarak işletme maliyetini düşürür.

Azot ve sülfür giderimini artırır

Kötü kokuların oluşmasını engellemek

Havalandırma havuzlarındaki aktif çamuru zenginleştirmek

Arıtmadan çıkan atık çamur miktarını azaltmak

Arıtma tesislerin devreye alınma sürecini hızlandırmak

Zehirli endüstriyel atıkların arıtılmasında karşılaşılan sorunları gidermek

Flamentli bakterilerin sebep olduğu zararlı köpük oluşmasın önüne geçmek

Toksik şoklar sonrası tesisin kısa sürede verimli hale gelmesini sağlamak.

Pompaların ve hatların akışlarının devamlılığını sağlar ve taşmaları engeller.

Mekanik temizleme ihtiyacını azaltır.

Kullanım alanları:

·         Belediye atık su arıtma tesisleri,

·         Süt endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Tekstil atık su arıtma tesisleri,

·         Gıda endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Kağıt endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Deri sanayi atık su arıtma tesisleri,

·         Yüksek tuz ve azot ihtiva eden atık su arıtma tesisleri,

Neden Bakteri Aşılaması Yaparız?

Normal şartlarda atık suda bir bakterinin kendi kendine üreme ihtimali yok denecek kadar azdır. Bu sebeple farklı türden özenle seçilmiş milyonlarca bakteri organik atıkların olduğu giderlere veya terfi ya da dengeleme tanklarına düzenli olarak uygulandığında, bulunduğu ortamda biyofilm denen oluşumlar meydana getirir ve orada sürekli olarak ürerler.  

Atık sularla gelen katı organikler ve yağlar ortamda katılaşarak pompaların tıkanmasına, ya da atık suyun havayla bağlantısını keserek daha da oksijensiz ortamlar oluşmasına sebep olurlar. Oksijensiz ortamda çürümenin artması çok zehirli bir gaz olan hidrojen sülfürün kapalı ortamlarda birikmesine ve halk sağlığını tehdit etmesine sebep olur. Düşük oksijen koşullarında bile verimli organik giderimi yapan bakteriler hem kötü kokuya sebep olan anaerobik bakterilerin üremelerini engeller hem de dip çamurunun azalmasını sağlayarak foseptiklerin boşaltım zamanını 4 kata kadar geciktirirler.

Sonuç olarak, bakteriyel ürünler zamanla, geniş çalışma sınırları ( pH ve sıcaklık)  içerisinde her ortama uygunluk sağlayarak, kirlikleri gidermek için gerekli enzim ve kimyasalları kendileri salgılarlar. Böylece atıksularda arıtma verimi çok daha yüksek olur.

 

 

Bize Ulaşın
Sultan Orhan Mah. 1181/3 Sk. No:7/A Gebze/ Kocaeli

+90 262 644 0 808
+90 262 644 56 18
info@coskunaritma.com
Sosyal Medya
Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
Dökümanlar  |  Paket Arıtma  |  Formlar  |  Videolar  |  
TÜRKÇE  |   ENGLISH  |  العربية

CoşkunArıtma

Biyolojik Arıtma Verim Arttırıcı Bakteri

Bakteri Nedir?

Bakteriler, çeşitli ortamlarda gelişen mikroskobik, tek hücreli organizmalardır. Mikroorganizmalar büyüme, gelişme ve çoğalma için karbon ve enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan farklı bakteri türleri besin kaynağı olarak organik ve inorganikleri tüketir ve kirliliğin arıtılması sürecini hızlandırır.

Bakteri Kullanımı Avantajları Nelerdir?

Arıtılması zor organiklerin arıtımını sağlayabilmek

Arıtmaların zor şartlarda bile verimli çalışmasını sağlar.

Enerji tasarrufu sağlayarak işletme maliyetini düşürür.

Azot ve sülfür giderimini artırır

Kötü kokuların oluşmasını engellemek

Havalandırma havuzlarındaki aktif çamuru zenginleştirmek

Arıtmadan çıkan atık çamur miktarını azaltmak

Arıtma tesislerin devreye alınma sürecini hızlandırmak

Zehirli endüstriyel atıkların arıtılmasında karşılaşılan sorunları gidermek

Flamentli bakterilerin sebep olduğu zararlı köpük oluşmasın önüne geçmek

Toksik şoklar sonrası tesisin kısa sürede verimli hale gelmesini sağlamak.

Pompaların ve hatların akışlarının devamlılığını sağlar ve taşmaları engeller.

Mekanik temizleme ihtiyacını azaltır.

Kullanım alanları:

·         Belediye atık su arıtma tesisleri,

·         Süt endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Tekstil atık su arıtma tesisleri,

·         Gıda endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Kağıt endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Deri sanayi atık su arıtma tesisleri,

·         Yüksek tuz ve azot ihtiva eden atık su arıtma tesisleri,

Neden Bakteri Aşılaması Yaparız?

Normal şartlarda atık suda bir bakterinin kendi kendine üreme ihtimali yok denecek kadar azdır. Bu sebeple farklı türden özenle seçilmiş milyonlarca bakteri organik atıkların olduğu giderlere veya terfi ya da dengeleme tanklarına düzenli olarak uygulandığında, bulunduğu ortamda biyofilm denen oluşumlar meydana getirir ve orada sürekli olarak ürerler.  

Atık sularla gelen katı organikler ve yağlar ortamda katılaşarak pompaların tıkanmasına, ya da atık suyun havayla bağlantısını keserek daha da oksijensiz ortamlar oluşmasına sebep olurlar. Oksijensiz ortamda çürümenin artması çok zehirli bir gaz olan hidrojen sülfürün kapalı ortamlarda birikmesine ve halk sağlığını tehdit etmesine sebep olur. Düşük oksijen koşullarında bile verimli organik giderimi yapan bakteriler hem kötü kokuya sebep olan anaerobik bakterilerin üremelerini engeller hem de dip çamurunun azalmasını sağlayarak foseptiklerin boşaltım zamanını 4 kata kadar geciktirirler.

Sonuç olarak, bakteriyel ürünler zamanla, geniş çalışma sınırları ( pH ve sıcaklık)  içerisinde her ortama uygunluk sağlayarak, kirlikleri gidermek için gerekli enzim ve kimyasalları kendileri salgılarlar. Böylece atıksularda arıtma verimi çok daha yüksek olur.

 

 

Bize Ulaşın
Sultan Orhan Mah. 1181/3 Sk. No:7/A Gebze/ Kocaeli
+90 262 644 0 808 / +90 262 644 56 18
info@coskunaritma.com
Sosyal Medya
Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
CoşkunArıtma
CoşkunArıtma
Dökümanlar  |  Paket Arıtma  |  Formlar  |  Videolar
TÜRKÇE  |   ENGLISH  |  العربية

CoşkunArıtma

Biyolojik Arıtma Verim Arttırıcı Bakteri

Bakteri Nedir?

Bakteriler, çeşitli ortamlarda gelişen mikroskobik, tek hücreli organizmalardır. Mikroorganizmalar büyüme, gelişme ve çoğalma için karbon ve enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan farklı bakteri türleri besin kaynağı olarak organik ve inorganikleri tüketir ve kirliliğin arıtılması sürecini hızlandırır.

Bakteri Kullanımı Avantajları Nelerdir?

Arıtılması zor organiklerin arıtımını sağlayabilmek

Arıtmaların zor şartlarda bile verimli çalışmasını sağlar.

Enerji tasarrufu sağlayarak işletme maliyetini düşürür.

Azot ve sülfür giderimini artırır

Kötü kokuların oluşmasını engellemek

Havalandırma havuzlarındaki aktif çamuru zenginleştirmek

Arıtmadan çıkan atık çamur miktarını azaltmak

Arıtma tesislerin devreye alınma sürecini hızlandırmak

Zehirli endüstriyel atıkların arıtılmasında karşılaşılan sorunları gidermek

Flamentli bakterilerin sebep olduğu zararlı köpük oluşmasın önüne geçmek

Toksik şoklar sonrası tesisin kısa sürede verimli hale gelmesini sağlamak.

Pompaların ve hatların akışlarının devamlılığını sağlar ve taşmaları engeller.

Mekanik temizleme ihtiyacını azaltır.

Kullanım alanları:

·         Belediye atık su arıtma tesisleri,

·         Süt endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Tekstil atık su arıtma tesisleri,

·         Gıda endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Kağıt endüstrisi atık su arıtma tesisleri,

·         Deri sanayi atık su arıtma tesisleri,

·         Yüksek tuz ve azot ihtiva eden atık su arıtma tesisleri,

Neden Bakteri Aşılaması Yaparız?

Normal şartlarda atık suda bir bakterinin kendi kendine üreme ihtimali yok denecek kadar azdır. Bu sebeple farklı türden özenle seçilmiş milyonlarca bakteri organik atıkların olduğu giderlere veya terfi ya da dengeleme tanklarına düzenli olarak uygulandığında, bulunduğu ortamda biyofilm denen oluşumlar meydana getirir ve orada sürekli olarak ürerler.  

Atık sularla gelen katı organikler ve yağlar ortamda katılaşarak pompaların tıkanmasına, ya da atık suyun havayla bağlantısını keserek daha da oksijensiz ortamlar oluşmasına sebep olurlar. Oksijensiz ortamda çürümenin artması çok zehirli bir gaz olan hidrojen sülfürün kapalı ortamlarda birikmesine ve halk sağlığını tehdit etmesine sebep olur. Düşük oksijen koşullarında bile verimli organik giderimi yapan bakteriler hem kötü kokuya sebep olan anaerobik bakterilerin üremelerini engeller hem de dip çamurunun azalmasını sağlayarak foseptiklerin boşaltım zamanını 4 kata kadar geciktirirler.

Sonuç olarak, bakteriyel ürünler zamanla, geniş çalışma sınırları ( pH ve sıcaklık)  içerisinde her ortama uygunluk sağlayarak, kirlikleri gidermek için gerekli enzim ve kimyasalları kendileri salgılarlar. Böylece atıksularda arıtma verimi çok daha yüksek olur.

 

 

Bize Ulaşın
Sultan Orhan Mah. 1181/3 Sk. No:7/A Gebze/ Kocaeli
+90 262 644 0 808 / +90 262 644 56 18
info@coskunaritma.com
Sosyal Medya
Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
CoşkunArıtma
CoşkunArıtma