Biyolojik Paket Arıtma

Biyolojik Paket Arıtma Evsel nitelikli atıksuların arıtılması için kullanılan paket arıtma üniteleri BioCAS® tescilli markası altında sunulmuş üstün özellikli kompakt tesislerdir. BioCAS® paket arıtma üniteler konusunda uzman mühendislerimiz tarafından geliştirilen otomasyon sayesinde sorunsuzca yıllarca yüksek verimle çalışmaktadır. Paket arıtmalar düşük enerji sarfiyatı özelliği ile rakiplerine göre daima bir adım öndedir. 

Coşkun Arıtma Sistemlerinin kullanıma sunduğu BioCAS® P paket arıtma ürünleri, 25 ile 10.000 eşdeğer nüfusa hizmet verecek modellerde üretilen genel olarak prizmatik geometride ve tüm ekipmanları bünyesinde toplayan yapıya sahip bir mobil ünitedir. 

BioCAS® P paket arıtma üniteleri 5mm kalınlığında formlandırılmış karbon çelikten taşınabilir ebatlarda imal edilmekte olup, kumlanmış iç ve dış yüzeyler iki kat epoxy boya ile kaplanarak korozyon etkisine karşı korunmuş olur. Estetik bir görünüme sahip olan paket ünite grobeton bir zemine oturtulmak suretiyle işletmeye alınır. Firmamız tüm sistemlerde 2 yıl ekipman garantisi sunmaktadır. 

BioCAS® Biyolojik paket atıksu arıtma üniteleri işletme kolaylığı sayesinde her hangi personel ihtiyacı yoktur. Düşük bakım maliyetleri ile diğer alternatif proseslere göre daha  caziptir.

BioCAS®
’ın çalışmasında proses kesikli aktif çamur prensibi baz alınmıştır. Proses gereği günde toplam 4 periyot olarak çalışan sistem her bir periyotu terfi, havalandırma, tahliye ve dezenfeksiyon olarak tamamlar. 

Paket atıksu arıtma ünitelerinde çıkış suyu bahçe sulama olarak, kanala, dere yatakları gibi yerlere rahatlıkla deşarj edilebilir. Paket arıtma çıkışında kum filtresi, karbon filtre veya UV ünitesi kullanılarak paket arıtma çıkış suyu verimi artırılabilir.

Tüm mobil üniteler 2 gün içinde montaj yapılarak çalışmaya hazır hale getirilir.. 


Neden Paket Arıtma ?
» Tam otomatik işletme
» Geliştirilebilir otomasyon
» Kolay kurulum
» Artırılabilir kapasite
» Tam ve yarım kapasite çalışabilme
» Yüksek arıtma verimi
» Kokusuz ve gürültüsüz çalışma

Tüm mobil üniteler 2 gün içinde montaj yapılarak çalışmaya hazır hale getirilir. 

Paket Arıtma Tercih alanları ;
» Konut ve toplu konutlar
» Tatil köyleri
» Turistik tesisler
» Fabrika ve sanayi kuruluşları
» Yazlık siteler ve villalar
» Köy ve belediyeler
» Sosyal tesisler
» Okul, hastane ve askeri birlikler

 
Paket Arıtma Nasıl çalışır
BioCAS paket atık su arıtma üniteleri SBR yani Kesikli Aktif Çamur prensibi baz alarak işletme kolaylığı ile tam otomatik olarak çalışır. 

Paket arıtmaya girmeden önce, tesis veya işletmeden gelen atıksular yer altı betonarme bir yapıda toplanır. Bu yapı öncesi suda erimeyen parçaların tutulması için kaba ızgara veya ön çöktürme haznesi yapılabilir. Bu haznede amaç atıksuyun paket arıtmaya homojen bir şekilde alınmasını sağlamaktır.

Dengeleme haznesinde bekletilen atık sular paket arıtmada bulunan PLC otomasyon kontrolünde parçalayıcı bıçaklı atık su pompaları ile paket arıtma tankına iletilir.

Blower ile havalandırma işlemi, dengeleme haznesinde bulunan dalgıç pompaların tanka atıksu transferi ile senkronize bir şekilde başlar ve atık su belirli bir seviyeye kadar dolana kadar doldurma işlemi devam eder. Havalandırma ise tanka alınan atık su içindeki bakterilerin oksijen açısından doygunluğa ulaşması için gerekli süre kadar oksijen ile atık suyu besler.

Havalandırma işlemi sonrasında dinlenme-çökelme evresine geçilir ve belirli bir süre su içerisindeki mikroorganizmaların tank tabanına çökelmesi beklenir.

Deşarj aşamasında tank tabanından belirli bir yükseklikte kalan duru su tank içerisindeki dalgıç pompaları yardımıyla deşarj noktasına transferi sağlanır. Ve bu şekilde döngüsel olarak işlemler devam ederek BioCAS paket arıtma üniteleri sayesinden mevzuata uygun deşarj limitlerinde arıtma işlemi tamamlanır.

Paket arıtma üniteleri İsteğe bağlı olarak dairesel, prizmatik formunda veya betonarme olarak da tasarlanabilinir.

Paket Arıtma çıkış suyu kalitesi standart olarak ilgili çevre mevzuatını baz alarak deşarj limitlerine uygunluğu sağlar. Ayrıca istenmesi durumunda çıkış suyu değerleri BioCAS paket arıtma ünitelerindeki özellikler artırılarak daha kaliteli çıkış suyu değerlerine indirgenebilinir.  Paket atık su arıtma üniteleri düşük enerji sarfiyatı ile yüksek su kalitesini hedeflemektedir. Paket atık su arıtma üniteleri tasarımı gereği su yoğunluğuna göre PLC destekli çalışmaktadır.

Paket arıtma sonrası su kalitesini artırmak için kum filtresi, karbon filtre, UV ünitesi gibi ileri arıtım ekipmanlar eklenebilir.


Atıksu arıtma yöntemleri

Atıksuları arıtmak için günümüz teknolojisinde bir çok yöntem kullanılarak istenilen çıkış suyu kalitesi de göz önünde bulundurularak ekonomik açıdan avantajlı ve verim yüksek prosesler seçilmektedir. Bunlardan bazıları;

SBR (Sequencing Batch Reactors)
Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan Ardışık kesikli aktif çamur sistemidir. Proses günde 4 periyot olarak aşağıdaki çevrimsel döngü şeklinde gerçekleşir.
Model Kapasite Dengeleme Haznesi
(Yer altı)
Paket Arıtma Yerleşim
için gerekli Alan
Paket Arıtma Toplam
ağırlık (su dolu)
BioCAS P 25 5 m3/gün 5 m3 3.5 m2 9.000 kg
BioCAS P 50 10 m3/gün 7 m3 4 m2 13.000 kg
BioCAS P 100 20 m3/gün 10 m3 6 m2 17.000 kg
BioCAS P 150 30 m3/gün 16 m3 8 m2 19.200 kg
BioCAS P 200 40 m3/gün 20 m3 10 m2 24.300 kg
BioCAS P 250 50 m3/gün 25 m3 14 m2 27.080 kg
BioCAS P 300 60 m3/gün 28 m3 16 m2 35.100 kg
BioCAS P 400 80 m3/gün 40 m3 18 m2 44.000 kg
BioCAS P 500 100 m3/gün 55 m3 23 m2 52.200 kg
BioCAS P 600 120 m3/gün 60 m3  26 m2 58.030 kg
BioCAS P 700 140 m3/gün 68 m3 32 m2 69.000 kg
BioCAS P 800 160 m3/gün 80 m3 36 m2 74.000 kg
BioCAS P 900 180 m3/gün 90 m3 38 m2 80.000 kg
BioCAS P 1000 200 m3/gün 104 m3 40 m2 90.240 kg

-Kişi başı günlük su tüketimi 200 lt alınmıştır.
-300 kişi kapasiteli bir tesis için örnek debi hesabı : 300 x 200 = 60 ton/gün
Bu kapasite için BioCAS P300 uygundur.

CFA (Continuous Flow System)
Sürekli sistemde
özellikle büyük debiler için kullanımı uygun olan bir arıtma prosesidir. Biyolojik paket arıtmaya  gelen atıksu ile devamlı beslenerek arıtım, paket arıtmanın içerisinde havalandırma, çöktürme şeklinde devamlı bir şekilde devam eder. Atıksu geldiği sürece arıtma aktif olarak çalışmaktadır.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
Bize Ulaşın
Sultan Orhan Mah. 1181/3 Sk. No:7/A Gebze/ Kocaeli

+90 262 644 0 808
+90 262 644 56 18
info@coskunaritma.com
Sosyal Medya
Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
CoşkunArıtma
Dökümanlar  |  Paket Arıtma  |  Formlar  |  Videolar  |  TÜRKÇE  |   ENGLISH  |  العربية
CoşkunArıtma

Biyolojik Paket Arıtma

Biyolojik Paket Arıtma Evsel nitelikli atıksuların arıtılması için kullanılan paket arıtma üniteleri BioCAS® tescilli markası altında sunulmuş üstün özellikli kompakt tesislerdir. BioCAS® paket arıtma üniteler konusunda uzman mühendislerimiz tarafından geliştirilen otomasyon sayesinde sorunsuzca yıllarca yüksek verimle çalışmaktadır. Paket arıtmalar düşük enerji sarfiyatı özelliği ile rakiplerine göre daima bir adım öndedir. 

Coşkun Arıtma Sistemlerinin kullanıma sunduğu BioCAS® P paket arıtma ürünleri, 25 ile 10.000 eşdeğer nüfusa hizmet verecek modellerde üretilen genel olarak prizmatik geometride ve tüm ekipmanları bünyesinde toplayan yapıya sahip bir mobil ünitedir. 

BioCAS® P paket arıtma üniteleri 5mm kalınlığında formlandırılmış karbon çelikten taşınabilir ebatlarda imal edilmekte olup, kumlanmış iç ve dış yüzeyler iki kat epoxy boya ile kaplanarak korozyon etkisine karşı korunmuş olur. Estetik bir görünüme sahip olan paket ünite grobeton bir zemine oturtulmak suretiyle işletmeye alınır. Firmamız tüm sistemlerde 2 yıl ekipman garantisi sunmaktadır. 

BioCAS® Biyolojik paket atıksu arıtma üniteleri işletme kolaylığı sayesinde her hangi personel ihtiyacı yoktur. Düşük bakım maliyetleri ile diğer alternatif proseslere göre daha  caziptir.

BioCAS®
’ın çalışmasında proses kesikli aktif çamur prensibi baz alınmıştır. Proses gereği günde toplam 4 periyot olarak çalışan sistem her bir periyotu terfi, havalandırma, tahliye ve dezenfeksiyon olarak tamamlar. 

Paket atıksu arıtma ünitelerinde çıkış suyu bahçe sulama olarak, kanala, dere yatakları gibi yerlere rahatlıkla deşarj edilebilir. Paket arıtma çıkışında kum filtresi, karbon filtre veya UV ünitesi kullanılarak paket arıtma çıkış suyu verimi artırılabilir.

Tüm mobil üniteler 2 gün içinde montaj yapılarak çalışmaya hazır hale getirilir.. 


Neden Paket Arıtma ?
» Tam otomatik işletme
» Geliştirilebilir otomasyon
» Kolay kurulum
» Artırılabilir kapasite
» Tam ve yarım kapasite çalışabilme
» Yüksek arıtma verimi
» Kokusuz ve gürültüsüz çalışma

Tüm mobil üniteler 2 gün içinde montaj yapılarak çalışmaya hazır hale getirilir. 

Paket Arıtma Tercih alanları ;
» Konut ve toplu konutlar
» Tatil köyleri
» Turistik tesisler
» Fabrika ve sanayi kuruluşları
» Yazlık siteler ve villalar
» Köy ve belediyeler
» Sosyal tesisler
» Okul, hastane ve askeri birlikler

 
Paket Arıtma Nasıl çalışır
BioCAS paket atık su arıtma üniteleri SBR yani Kesikli Aktif Çamur prensibi baz alarak işletme kolaylığı ile tam otomatik olarak çalışır. 

Paket arıtmaya girmeden önce, tesis veya işletmeden gelen atıksular yer altı betonarme bir yapıda toplanır. Bu yapı öncesi suda erimeyen parçaların tutulması için kaba ızgara veya ön çöktürme haznesi yapılabilir. Bu haznede amaç atıksuyun paket arıtmaya homojen bir şekilde alınmasını sağlamaktır.

Dengeleme haznesinde bekletilen atık sular paket arıtmada bulunan PLC otomasyon kontrolünde parçalayıcı bıçaklı atık su pompaları ile paket arıtma tankına iletilir.

Blower ile havalandırma işlemi, dengeleme haznesinde bulunan dalgıç pompaların tanka atıksu transferi ile senkronize bir şekilde başlar ve atık su belirli bir seviyeye kadar dolana kadar doldurma işlemi devam eder. Havalandırma ise tanka alınan atık su içindeki bakterilerin oksijen açısından doygunluğa ulaşması için gerekli süre kadar oksijen ile atık suyu besler.

Havalandırma işlemi sonrasında dinlenme-çökelme evresine geçilir ve belirli bir süre su içerisindeki mikroorganizmaların tank tabanına çökelmesi beklenir.

Deşarj aşamasında tank tabanından belirli bir yükseklikte kalan duru su tank içerisindeki dalgıç pompaları yardımıyla deşarj noktasına transferi sağlanır. Ve bu şekilde döngüsel olarak işlemler devam ederek BioCAS paket arıtma üniteleri sayesinden mevzuata uygun deşarj limitlerinde arıtma işlemi tamamlanır.

Paket arıtma üniteleri İsteğe bağlı olarak dairesel, prizmatik formunda veya betonarme olarak da tasarlanabilinir.

Paket Arıtma çıkış suyu kalitesi standart olarak ilgili çevre mevzuatını baz alarak deşarj limitlerine uygunluğu sağlar. Ayrıca istenmesi durumunda çıkış suyu değerleri BioCAS paket arıtma ünitelerindeki özellikler artırılarak daha kaliteli çıkış suyu değerlerine indirgenebilinir.  Paket atık su arıtma üniteleri düşük enerji sarfiyatı ile yüksek su kalitesini hedeflemektedir. Paket atık su arıtma üniteleri tasarımı gereği su yoğunluğuna göre PLC destekli çalışmaktadır.

Paket arıtma sonrası su kalitesini artırmak için kum filtresi, karbon filtre, UV ünitesi gibi ileri arıtım ekipmanlar eklenebilir.


Atıksu arıtma yöntemleri

Atıksuları arıtmak için günümüz teknolojisinde bir çok yöntem kullanılarak istenilen çıkış suyu kalitesi de göz önünde bulundurularak ekonomik açıdan avantajlı ve verim yüksek prosesler seçilmektedir. Bunlardan bazıları;

SBR (Sequencing Batch Reactors)
Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan Ardışık kesikli aktif çamur sistemidir. Proses günde 4 periyot olarak aşağıdaki çevrimsel döngü şeklinde gerçekleşir.
Model Kapasite Dengeleme Haznesi
(Yer altı)
Paket Arıtma Yerleşim
için gerekli Alan
Paket Arıtma Toplam
ağırlık (su dolu)
BioCAS P 25 5 m3/gün 5 m3 3.5 m2 9.000 kg
BioCAS P 50 10 m3/gün 7 m3 4 m2 13.000 kg
BioCAS P 100 20 m3/gün 10 m3 6 m2 17.000 kg
BioCAS P 150 30 m3/gün 16 m3 8 m2 19.200 kg
BioCAS P 200 40 m3/gün 20 m3 10 m2 24.300 kg
BioCAS P 250 50 m3/gün 25 m3 14 m2 27.080 kg
BioCAS P 300 60 m3/gün 28 m3 16 m2 35.100 kg
BioCAS P 400 80 m3/gün 40 m3 18 m2 44.000 kg
BioCAS P 500 100 m3/gün 55 m3 23 m2 52.200 kg
BioCAS P 600 120 m3/gün 60 m3  26 m2 58.030 kg
BioCAS P 700 140 m3/gün 68 m3 32 m2 69.000 kg
BioCAS P 800 160 m3/gün 80 m3 36 m2 74.000 kg
BioCAS P 900 180 m3/gün 90 m3 38 m2 80.000 kg
BioCAS P 1000 200 m3/gün 104 m3 40 m2 90.240 kg

-Kişi başı günlük su tüketimi 200 lt alınmıştır.
-300 kişi kapasiteli bir tesis için örnek debi hesabı : 300 x 200 = 60 ton/gün
Bu kapasite için BioCAS P300 uygundur.

CFA (Continuous Flow System)
Sürekli sistemde
özellikle büyük debiler için kullanımı uygun olan bir arıtma prosesidir. Biyolojik paket arıtmaya  gelen atıksu ile devamlı beslenerek arıtım, paket arıtmanın içerisinde havalandırma, çöktürme şeklinde devamlı bir şekilde devam eder. Atıksu geldiği sürece arıtma aktif olarak çalışmaktadır.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
Bize Ulaşın
Sultan Orhan Mah. 1181/3 Sk. No:7/A Gebze/ Kocaeli

+90 262 644 0 808
+90 262 644 56 18
info@coskunaritma.com
Sosyal Medya
Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
Dökümanlar  |  Paket Arıtma  |  Formlar  |  Videolar  |  
TÜRKÇE  |   ENGLISH  |  العربية

CoşkunArıtma

Biyolojik Paket Arıtma

Biyolojik Paket Arıtma Evsel nitelikli atıksuların arıtılması için kullanılan paket arıtma üniteleri BioCAS® tescilli markası altında sunulmuş üstün özellikli kompakt tesislerdir. BioCAS® paket arıtma üniteler konusunda uzman mühendislerimiz tarafından geliştirilen otomasyon sayesinde sorunsuzca yıllarca yüksek verimle çalışmaktadır. Paket arıtmalar düşük enerji sarfiyatı özelliği ile rakiplerine göre daima bir adım öndedir. 

Coşkun Arıtma Sistemlerinin kullanıma sunduğu BioCAS® P paket arıtma ürünleri, 25 ile 10.000 eşdeğer nüfusa hizmet verecek modellerde üretilen genel olarak prizmatik geometride ve tüm ekipmanları bünyesinde toplayan yapıya sahip bir mobil ünitedir. 

BioCAS® P paket arıtma üniteleri 5mm kalınlığında formlandırılmış karbon çelikten taşınabilir ebatlarda imal edilmekte olup, kumlanmış iç ve dış yüzeyler iki kat epoxy boya ile kaplanarak korozyon etkisine karşı korunmuş olur. Estetik bir görünüme sahip olan paket ünite grobeton bir zemine oturtulmak suretiyle işletmeye alınır. Firmamız tüm sistemlerde 2 yıl ekipman garantisi sunmaktadır. 

BioCAS® Biyolojik paket atıksu arıtma üniteleri işletme kolaylığı sayesinde her hangi personel ihtiyacı yoktur. Düşük bakım maliyetleri ile diğer alternatif proseslere göre daha  caziptir.

BioCAS®
’ın çalışmasında proses kesikli aktif çamur prensibi baz alınmıştır. Proses gereği günde toplam 4 periyot olarak çalışan sistem her bir periyotu terfi, havalandırma, tahliye ve dezenfeksiyon olarak tamamlar. 

Paket atıksu arıtma ünitelerinde çıkış suyu bahçe sulama olarak, kanala, dere yatakları gibi yerlere rahatlıkla deşarj edilebilir. Paket arıtma çıkışında kum filtresi, karbon filtre veya UV ünitesi kullanılarak paket arıtma çıkış suyu verimi artırılabilir.

Tüm mobil üniteler 2 gün içinde montaj yapılarak çalışmaya hazır hale getirilir.. 


Neden Paket Arıtma ?
» Tam otomatik işletme
» Geliştirilebilir otomasyon
» Kolay kurulum
» Artırılabilir kapasite
» Tam ve yarım kapasite çalışabilme
» Yüksek arıtma verimi
» Kokusuz ve gürültüsüz çalışma

Tüm mobil üniteler 2 gün içinde montaj yapılarak çalışmaya hazır hale getirilir. 

Paket Arıtma Tercih alanları ;
» Konut ve toplu konutlar
» Tatil köyleri
» Turistik tesisler
» Fabrika ve sanayi kuruluşları
» Yazlık siteler ve villalar
» Köy ve belediyeler
» Sosyal tesisler
» Okul, hastane ve askeri birlikler

 
Paket Arıtma Nasıl çalışır
BioCAS paket atık su arıtma üniteleri SBR yani Kesikli Aktif Çamur prensibi baz alarak işletme kolaylığı ile tam otomatik olarak çalışır. 

Paket arıtmaya girmeden önce, tesis veya işletmeden gelen atıksular yer altı betonarme bir yapıda toplanır. Bu yapı öncesi suda erimeyen parçaların tutulması için kaba ızgara veya ön çöktürme haznesi yapılabilir. Bu haznede amaç atıksuyun paket arıtmaya homojen bir şekilde alınmasını sağlamaktır.

Dengeleme haznesinde bekletilen atık sular paket arıtmada bulunan PLC otomasyon kontrolünde parçalayıcı bıçaklı atık su pompaları ile paket arıtma tankına iletilir.

Blower ile havalandırma işlemi, dengeleme haznesinde bulunan dalgıç pompaların tanka atıksu transferi ile senkronize bir şekilde başlar ve atık su belirli bir seviyeye kadar dolana kadar doldurma işlemi devam eder. Havalandırma ise tanka alınan atık su içindeki bakterilerin oksijen açısından doygunluğa ulaşması için gerekli süre kadar oksijen ile atık suyu besler.

Havalandırma işlemi sonrasında dinlenme-çökelme evresine geçilir ve belirli bir süre su içerisindeki mikroorganizmaların tank tabanına çökelmesi beklenir.

Deşarj aşamasında tank tabanından belirli bir yükseklikte kalan duru su tank içerisindeki dalgıç pompaları yardımıyla deşarj noktasına transferi sağlanır. Ve bu şekilde döngüsel olarak işlemler devam ederek BioCAS paket arıtma üniteleri sayesinden mevzuata uygun deşarj limitlerinde arıtma işlemi tamamlanır.

Paket arıtma üniteleri İsteğe bağlı olarak dairesel, prizmatik formunda veya betonarme olarak da tasarlanabilinir.

Paket Arıtma çıkış suyu kalitesi standart olarak ilgili çevre mevzuatını baz alarak deşarj limitlerine uygunluğu sağlar. Ayrıca istenmesi durumunda çıkış suyu değerleri BioCAS paket arıtma ünitelerindeki özellikler artırılarak daha kaliteli çıkış suyu değerlerine indirgenebilinir.  Paket atık su arıtma üniteleri düşük enerji sarfiyatı ile yüksek su kalitesini hedeflemektedir. Paket atık su arıtma üniteleri tasarımı gereği su yoğunluğuna göre PLC destekli çalışmaktadır.

Paket arıtma sonrası su kalitesini artırmak için kum filtresi, karbon filtre, UV ünitesi gibi ileri arıtım ekipmanlar eklenebilir.


Atıksu arıtma yöntemleri

Atıksuları arıtmak için günümüz teknolojisinde bir çok yöntem kullanılarak istenilen çıkış suyu kalitesi de göz önünde bulundurularak ekonomik açıdan avantajlı ve verim yüksek prosesler seçilmektedir. Bunlardan bazıları;

SBR (Sequencing Batch Reactors)
Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan Ardışık kesikli aktif çamur sistemidir. Proses günde 4 periyot olarak aşağıdaki çevrimsel döngü şeklinde gerçekleşir.
Model Kapasite Dengeleme Haznesi
(Yer altı)
Paket Arıtma Yerleşim
için gerekli Alan
Paket Arıtma Toplam
ağırlık (su dolu)
BioCAS P 25 5 m3/gün 5 m3 3.5 m2 9.000 kg
BioCAS P 50 10 m3/gün 7 m3 4 m2 13.000 kg
BioCAS P 100 20 m3/gün 10 m3 6 m2 17.000 kg
BioCAS P 150 30 m3/gün 16 m3 8 m2 19.200 kg
BioCAS P 200 40 m3/gün 20 m3 10 m2 24.300 kg
BioCAS P 250 50 m3/gün 25 m3 14 m2 27.080 kg
BioCAS P 300 60 m3/gün 28 m3 16 m2 35.100 kg
BioCAS P 400 80 m3/gün 40 m3 18 m2 44.000 kg
BioCAS P 500 100 m3/gün 55 m3 23 m2 52.200 kg
BioCAS P 600 120 m3/gün 60 m3  26 m2 58.030 kg
BioCAS P 700 140 m3/gün 68 m3 32 m2 69.000 kg
BioCAS P 800 160 m3/gün 80 m3 36 m2 74.000 kg
BioCAS P 900 180 m3/gün 90 m3 38 m2 80.000 kg
BioCAS P 1000 200 m3/gün 104 m3 40 m2 90.240 kg

-Kişi başı günlük su tüketimi 200 lt alınmıştır.
-300 kişi kapasiteli bir tesis için örnek debi hesabı : 300 x 200 = 60 ton/gün
Bu kapasite için BioCAS P300 uygundur.

CFA (Continuous Flow System)
Sürekli sistemde
özellikle büyük debiler için kullanımı uygun olan bir arıtma prosesidir. Biyolojik paket arıtmaya  gelen atıksu ile devamlı beslenerek arıtım, paket arıtmanın içerisinde havalandırma, çöktürme şeklinde devamlı bir şekilde devam eder. Atıksu geldiği sürece arıtma aktif olarak çalışmaktadır.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
Bize Ulaşın
Sultan Orhan Mah. 1181/3 Sk. No:7/A Gebze/ Kocaeli
+90 262 644 0 808 / +90 262 644 56 18
info@coskunaritma.com
Sosyal Medya
Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
CoşkunArıtma
CoşkunArıtma
Dökümanlar  |  Paket Arıtma  |  Formlar  |  Videolar
TÜRKÇE  |   ENGLISH  |  العربية

CoşkunArıtma

Biyolojik Paket Arıtma

Biyolojik Paket Arıtma Evsel nitelikli atıksuların arıtılması için kullanılan paket arıtma üniteleri BioCAS® tescilli markası altında sunulmuş üstün özellikli kompakt tesislerdir. BioCAS® paket arıtma üniteler konusunda uzman mühendislerimiz tarafından geliştirilen otomasyon sayesinde sorunsuzca yıllarca yüksek verimle çalışmaktadır. Paket arıtmalar düşük enerji sarfiyatı özelliği ile rakiplerine göre daima bir adım öndedir. 

Coşkun Arıtma Sistemlerinin kullanıma sunduğu BioCAS® P paket arıtma ürünleri, 25 ile 10.000 eşdeğer nüfusa hizmet verecek modellerde üretilen genel olarak prizmatik geometride ve tüm ekipmanları bünyesinde toplayan yapıya sahip bir mobil ünitedir. 

BioCAS® P paket arıtma üniteleri 5mm kalınlığında formlandırılmış karbon çelikten taşınabilir ebatlarda imal edilmekte olup, kumlanmış iç ve dış yüzeyler iki kat epoxy boya ile kaplanarak korozyon etkisine karşı korunmuş olur. Estetik bir görünüme sahip olan paket ünite grobeton bir zemine oturtulmak suretiyle işletmeye alınır. Firmamız tüm sistemlerde 2 yıl ekipman garantisi sunmaktadır. 

BioCAS® Biyolojik paket atıksu arıtma üniteleri işletme kolaylığı sayesinde her hangi personel ihtiyacı yoktur. Düşük bakım maliyetleri ile diğer alternatif proseslere göre daha  caziptir.

BioCAS®
’ın çalışmasında proses kesikli aktif çamur prensibi baz alınmıştır. Proses gereği günde toplam 4 periyot olarak çalışan sistem her bir periyotu terfi, havalandırma, tahliye ve dezenfeksiyon olarak tamamlar. 

Paket atıksu arıtma ünitelerinde çıkış suyu bahçe sulama olarak, kanala, dere yatakları gibi yerlere rahatlıkla deşarj edilebilir. Paket arıtma çıkışında kum filtresi, karbon filtre veya UV ünitesi kullanılarak paket arıtma çıkış suyu verimi artırılabilir.

Tüm mobil üniteler 2 gün içinde montaj yapılarak çalışmaya hazır hale getirilir.. 


Neden Paket Arıtma ?
» Tam otomatik işletme
» Geliştirilebilir otomasyon
» Kolay kurulum
» Artırılabilir kapasite
» Tam ve yarım kapasite çalışabilme
» Yüksek arıtma verimi
» Kokusuz ve gürültüsüz çalışma

Tüm mobil üniteler 2 gün içinde montaj yapılarak çalışmaya hazır hale getirilir. 

Paket Arıtma Tercih alanları ;
» Konut ve toplu konutlar
» Tatil köyleri
» Turistik tesisler
» Fabrika ve sanayi kuruluşları
» Yazlık siteler ve villalar
» Köy ve belediyeler
» Sosyal tesisler
» Okul, hastane ve askeri birlikler

 
Paket Arıtma Nasıl çalışır
BioCAS paket atık su arıtma üniteleri SBR yani Kesikli Aktif Çamur prensibi baz alarak işletme kolaylığı ile tam otomatik olarak çalışır. 

Paket arıtmaya girmeden önce, tesis veya işletmeden gelen atıksular yer altı betonarme bir yapıda toplanır. Bu yapı öncesi suda erimeyen parçaların tutulması için kaba ızgara veya ön çöktürme haznesi yapılabilir. Bu haznede amaç atıksuyun paket arıtmaya homojen bir şekilde alınmasını sağlamaktır.

Dengeleme haznesinde bekletilen atık sular paket arıtmada bulunan PLC otomasyon kontrolünde parçalayıcı bıçaklı atık su pompaları ile paket arıtma tankına iletilir.

Blower ile havalandırma işlemi, dengeleme haznesinde bulunan dalgıç pompaların tanka atıksu transferi ile senkronize bir şekilde başlar ve atık su belirli bir seviyeye kadar dolana kadar doldurma işlemi devam eder. Havalandırma ise tanka alınan atık su içindeki bakterilerin oksijen açısından doygunluğa ulaşması için gerekli süre kadar oksijen ile atık suyu besler.

Havalandırma işlemi sonrasında dinlenme-çökelme evresine geçilir ve belirli bir süre su içerisindeki mikroorganizmaların tank tabanına çökelmesi beklenir.

Deşarj aşamasında tank tabanından belirli bir yükseklikte kalan duru su tank içerisindeki dalgıç pompaları yardımıyla deşarj noktasına transferi sağlanır. Ve bu şekilde döngüsel olarak işlemler devam ederek BioCAS paket arıtma üniteleri sayesinden mevzuata uygun deşarj limitlerinde arıtma işlemi tamamlanır.

Paket arıtma üniteleri İsteğe bağlı olarak dairesel, prizmatik formunda veya betonarme olarak da tasarlanabilinir.

Paket Arıtma çıkış suyu kalitesi standart olarak ilgili çevre mevzuatını baz alarak deşarj limitlerine uygunluğu sağlar. Ayrıca istenmesi durumunda çıkış suyu değerleri BioCAS paket arıtma ünitelerindeki özellikler artırılarak daha kaliteli çıkış suyu değerlerine indirgenebilinir.  Paket atık su arıtma üniteleri düşük enerji sarfiyatı ile yüksek su kalitesini hedeflemektedir. Paket atık su arıtma üniteleri tasarımı gereği su yoğunluğuna göre PLC destekli çalışmaktadır.

Paket arıtma sonrası su kalitesini artırmak için kum filtresi, karbon filtre, UV ünitesi gibi ileri arıtım ekipmanlar eklenebilir.


Atıksu arıtma yöntemleri

Atıksuları arıtmak için günümüz teknolojisinde bir çok yöntem kullanılarak istenilen çıkış suyu kalitesi de göz önünde bulundurularak ekonomik açıdan avantajlı ve verim yüksek prosesler seçilmektedir. Bunlardan bazıları;

SBR (Sequencing Batch Reactors)
Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan Ardışık kesikli aktif çamur sistemidir. Proses günde 4 periyot olarak aşağıdaki çevrimsel döngü şeklinde gerçekleşir.
Model Kapasite Dengeleme Haznesi
(Yer altı)
Paket Arıtma Yerleşim
için gerekli Alan
Paket Arıtma Toplam
ağırlık (su dolu)
BioCAS P 25 5 m3/gün 5 m3 3.5 m2 9.000 kg
BioCAS P 50 10 m3/gün 7 m3 4 m2 13.000 kg
BioCAS P 100 20 m3/gün 10 m3 6 m2 17.000 kg
BioCAS P 150 30 m3/gün 16 m3 8 m2 19.200 kg
BioCAS P 200 40 m3/gün 20 m3 10 m2 24.300 kg
BioCAS P 250 50 m3/gün 25 m3 14 m2 27.080 kg
BioCAS P 300 60 m3/gün 28 m3 16 m2 35.100 kg
BioCAS P 400 80 m3/gün 40 m3 18 m2 44.000 kg
BioCAS P 500 100 m3/gün 55 m3 23 m2 52.200 kg
BioCAS P 600 120 m3/gün 60 m3  26 m2 58.030 kg
BioCAS P 700 140 m3/gün 68 m3 32 m2 69.000 kg
BioCAS P 800 160 m3/gün 80 m3 36 m2 74.000 kg
BioCAS P 900 180 m3/gün 90 m3 38 m2 80.000 kg
BioCAS P 1000 200 m3/gün 104 m3 40 m2 90.240 kg

-Kişi başı günlük su tüketimi 200 lt alınmıştır.
-300 kişi kapasiteli bir tesis için örnek debi hesabı : 300 x 200 = 60 ton/gün
Bu kapasite için BioCAS P300 uygundur.

CFA (Continuous Flow System)
Sürekli sistemde
özellikle büyük debiler için kullanımı uygun olan bir arıtma prosesidir. Biyolojik paket arıtmaya  gelen atıksu ile devamlı beslenerek arıtım, paket arıtmanın içerisinde havalandırma, çöktürme şeklinde devamlı bir şekilde devam eder. Atıksu geldiği sürece arıtma aktif olarak çalışmaktadır.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
Bize Ulaşın
Sultan Orhan Mah. 1181/3 Sk. No:7/A Gebze/ Kocaeli
+90 262 644 0 808 / +90 262 644 56 18
info@coskunaritma.com
Sosyal Medya
Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma CoşkunArıtma
CoşkunArıtma
CoşkunArıtma